Proiect de hotărâre nr. 3750/25.07.2022 privind aprobarea actualizării prețului Contractului de lucrări nr. 5837/618 din 27.10.2021 vizând „Execuție lucrări în cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii școlare în comuna Adâncata, județul Suceava”. cod SMIS 123377” – rest de executat, în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambrusabile