Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor

Persoana desemnată  pentru consemnarea şi analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite, conform art. 7 alin. (5) şi art. 12 alin. (3) din Legea nr. 52/2003, la nivelul comunei Adâncata este doamna Petronela-Sabina Loghin, funcționar public în cadrul Compartimentului registratură, arhivă și monitorizare proceduri administrative, e-mail: contact@comuna-adancata.ro