Venitul minim de incluziune (VMI)

Prin prezenta vă anunțăm că începând cu data de 07.12.2023 se primesc cereri pentru venitul minim de incluziune (fostele prestații ajutor social și alocație pentru susținerea familiei/complementara).

Menționăm că dacă Nu vă prezentați în luna decembrie pentru a depune cererea VMI, la sediul Primăriei Adâncata, aceste prestații(ajutoare) vor înceta din oficiu. Titularii de beneficii ale căror venituri sunt de până la 275 lei/membru vor avea de efectuat un număr de ore, care va fi determinat conform art.14 alin (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune.

Documentele care vor însoți cererea:

-carte identitate soț/soție

-certificate de naștere copii, certificat de căsătorie

-adeverințe elevi

-adeverințe salariat( unde este cazul)

-cupoane pensie, indemnizații creștere copil, șomaj

-adeverințe registrul agricol

-alte documente după caz