Proiect de hotărâre nr. 169/10.01.2023 privind aprobarea – în principiu – a demarării procedurii de vânzare a imobilului teren în suprafață de 8107 mp, situat în extravilanul comunei Adâncata, județul Suceava, înscris în cartea funciară nr. 33815 a UAT comuna Adâncata, aparținând domeniului privat al comunei Adâncata, județul Suceava