Închiriere apartament la etajul 1, compus din 2 birouri, hol si baie, în suprafață totală de 34 mp, situat in corpul B din imobilul Sediului administrativ de asistență socială, str. Principală nr. 117, înscris în cartea funciară nr. 31675 ce aparține domeniului public al Comunei Adâncata, județul Suceava, conform HCL 8/29.01.2021 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019, art. 332-333.