Situații financiare 2016

Situații financiare trimestrul I an 2016

1. Bilanț

2. Cont de rezultat patrimonial

3. Situația fluxurilor de trezorerie (cod 03)

4. Situația fluxurilor de trezorerie (cod 04)

5. Cont de execuție venituri (buget 02)

6. Cont de execuție cheltuieli (buget 02)

7. Cont de execuție venituri (buget 07)

8. Cont de execuție cheltuieli (buget 07)

9. Anexa 14b – Disponibil din mijloace cu destinație speciala

10. Anexa 29 – Situația plaților efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective

11. Anexa 30 – Plăți restante total

12. Anexa 33 – Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap

13. Anexa 40b – Situația activelor și datoriilor

Situații financiare trimestrul II an 2016

1. Bilanț

2. Cont de rezultat patrimonial

3. Situația fluxurilor de trezorerie (cod 03)

4. Situația fluxurilor de trezorerie (cod 04)

5. Cont de execuție venituri (buget 02)

6. Cont de execuție cheltuieli (buget 02)

7. Cont de execuție venituri (buget 07)

8. Cont de execuție cheltuieli (buget 07)

9. Anexa 14b – Disponibil din mijloace cu destinație specială

10. Anexa 29 – Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei

11. Anexa 30 – Plăți restante total

12. Anexa 33 – Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap

13. Anexa 40b – Situația activelor și datoriilor

Situații financiare trimestrul III an 2016

1. Bilanț

2. Cont de rezultat patrimonial

3. Situația fluxurilor de trezorerie (cod 03)

4. Situația fluxurilor de trezorerie (cod 04)

5. Cont de execuție venituri (buget 02)

6. Cont de execuție cheltuieli (buget 02)

7. Cont de execuție venituri (buget 10)

8. Cont de execuție cheltuieli (buget 10)

9. Anexa 14b – Disponibil din mijloace cu destinație speciala

14. Anexa 30 – Plăți restante total

15. Anexa 33 – Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap

19. Anexa 40b – Situația activelor și datoriilor

20. Balanță sintetică de verificare

Situații financiare trimestrul IV an 2016

1. Bilanț

2. Cont de rezultat patrimonial

3. Situația fluxurilor de trezorerie (cod 03)

4. Situația fluxurilor de trezorerie (cod 04)

5. Cont de execuție venituri (buget 02)

6. Cont de execuție cheltuieli (buget 02)

7. Cont de execuție venituri (buget 10)

8. Cont de execuție cheltuieli (buget 10)

9. Anexa 14b – Disponibil din mijloace cu destinație speciala

10. Anexa 21 – Contul de execuție a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru bugetele locale

11. Anexa 22 – Veniturile, cheltuielile și excedente ale bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale

12. Anexa 27 – Situatia platilor efectuate la titlul 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

13. Anexa 29 – Situatia platilor efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective

14. Anexa 30 – Plăți restante total

15. Anexa 33 – Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap

15. Anexa 34 – Situația modificărilor în structura activelor nete capitalurilor

16. Anexa 35a – cod 26 – Situatia activelor fixe amortizabile

16. Anexa 35a – cod 27 – Situația activelor fixe amortizabile

17. Anexa 35b – cod 28 – Situația activelor fixe neamortizabile

18. Anexa 35b – cod 29 – Situația activelor fixe neamortizabile

19. Anexa 40b – Situația activelor și datoriilor

20. Balanță sintetică de verificare