Situații financiare 2012

Situații financiare trimestrul I an 2012

Situații financiare trimestrul II an 2012

1. Bilanț

2. Cont de rezultat patrimonial

3. Situația fluxurilor de trezorerie (cod 03)

4. Situația fluxurilor de trezorerie (cod 04)

5. Cont de execuție venituri (buget 02)

6. Cont de execuție cheltuieli (buget 02)

7. Cont de execuție venituri (buget 10)

8. Cont de execuție cheltuieli (buget 10)

9. Anexa 14b – Disponibil din mijloace cu destinație speciala

10. Anexa 40b – Situația activelor și datoriilor

11. Balanță sintetică de verificare 

Situații financiare trimestrul III an 2012

1. Bilanț

2. Cont de rezultat patrimonial

3. Situația fluxurilor de trezorerie (cod 03)

4. Situația fluxurilor de trezorerie (cod 04)

5. Cont de execuție venituri (buget 02)

6. Cont de execuție cheltuieli (buget 02)

7. Cont de execuție venituri (buget 10)

8. Cont de execuție cheltuieli (buget 10)

9. Anexa 14b – Disponibil din mijloace cu destinație speciala

19. Anexa 40b – Situația activelor și datoriilor

20. Balanță sintetică de verificare

Situații financiare trimestrul IV an 2012

1. Bilanț

2. Cont de rezultat patrimonial

3. Situația fluxurilor de trezorerie (cod 03)

4. Situația fluxurilor de trezorerie (cod 04)

5. Cont de execuție venituri (buget 02)

6. Cont de execuție cheltuieli (buget 02)

7. Cont de execuție venituri (buget 10)

8. Cont de execuție cheltuieli (buget 10)

9. Anexa 14b – Disponibil din mijloace cu destinație speciala

10. Anexa 29 – Situatia platilor efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective

11. Anexa 30 – Plăți restante total

12. Anexa 34 – Situația modificărilor în structura activelor nete capitalurilor

13. Anexa 35a – cod 26 – Situatia activelor fixe amortizabile

14. Anexa 35a – cod 27 – Situația activelor fixe amortizabile

15. Anexa 35b – cod 28 – Situația activelor fixe neamortizabile

16. Anexa 35b – cod 29 – Situația activelor fixe neamortizabile

17. Anexa 40b – Situația activelor și datoriilor

18. Balanță sintetică de verificare