Rezultat proba scrisă – examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, a funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional ASISTENT, în consilier, clasa I, grad profesional PRINCIPAL, Compartiment asistență socială în cadrul Primăriei Adâncata, jud. Suceava