Registrul pentru evidenta hotărârilor autorității deliberative