Proiect de hotărâre nr. 6638/16.12.2022 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 200 mp, situat în intravilanul satului Adâncata, comuna Adâncata, județul Suceava, înscris în cartea funciară nr. 34057 a UAT comuna Adâncata, aparținând domeniului privat al comunei Adâncata, județul Suceava