Proiect de hotărâre nr. 5499/24.10.2022 privind aprobarea întocmirii Raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 900 mp – parte din imobilul înscris în cartea funciară nr. 31899 Adâncata, aparținând domeniului public al comunei Adâncata, județul Suceava și parte din suprafața înscrisă în Titlul de proprietate nr. 770/04.05.1994 – situat în intavilanul satului Adâncata, comuna Adâncata, județul Suceava