Proiect de hotărâre nr. 5468/18.10.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentr obiectivul de investiții „Înființare infrastructură de alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare în comuna Adâncata, județul Suceava”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului