Proiect de hotărâre nr. 5359/14.10.2022 privind aprobarea Raportului de evaluare întocmit în vederea determinării prețului de vânzare a imobilului teren în suprafață de 145 mp, situat în intravilanul satului Adâncata, comuna Adâncata, județul Suceava, înscris în cartea funciară nr. 31757 a UAT comuna Adâncata, aparținând domeniului privat al comunei Adâncata, județul Suceava