Proiect de hotărâre nr. 4026/09.08.2022 privind aprobarea Raportului de evaluare întocmit în vederea determinării prețului de vânzare a imobilului teren în suprafață de 200mp, situat în intravilanul satului Adâncata, județul Suceava, înscris în cartea funciară nr. 34057 a UAT comuna Adâncata, aparținând domeniului privat al comunei Adâncata, județul Suceava