Proiect de hotărâre nr. 3509/11.07.2022 privind acordarea mandatului special Președintelui Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să semneze în numele și pe seama UAT comuna Adâncata, județul Suceava, Actele adiționale de modificare a Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava