Proiect de hotărâre nr. 3068/14.06.2022 privind aprobarea solicitării prelungirii perioadei de tragere a facilității din creditul intern în valoare de 800.000 lei contractat în vederea realizării unor investiții publice de interes local finanțate din fonduri externe nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală