Proiect de hotărâre nr. 3026/09.06.2022 privind aprobarea-în principiu-a demarării procedurii de vânzare a imobilului teren în suprafață de 200 mp, situat în intravilanul satului Adâncata, comuna Adâncata, județul Suceava, înscris în cartea funciară nr. 34057 a UAT comuna Adâncata, aparținând domeniului privat al comunei Adâncata, județul Suceava