Proiect de hotărâre nr. 2884/31.05.2022 privind aprobarea solicitării de prelungire a valabilității Scrisorii de garanție nr. 349/27.07.2017, pentru proiectul de investiție intitulat „Modernizare drumuri de interes local în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Pleșa din județul Suceava”, finanțat prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – SM 7.2, conform contractului de finanțare nr. C0720RN00011513500127/04.10.2016 și Actului Adițional nr. 7/27.10.2021