Proiect de hotărâre nr. 1937/07.04.2022 privind aprobarea participării comunei Adâncata în cadrul proiectului „Sistem de transport public ecologic metropolitan – etapa I”, de aprobare a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat, a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale și a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect