Proiect de hotărâre nr. 1649/23.03.2022 privind aprobarea acordării spre folosință, cu titlu gratuit, a spațiului locativ cu suprafața totală de 122,34 mp amplasat în incinta Dispensarului medical uman Adâncata, înscris în cartea funciară nr. 33712 a UAT comuna Adâncata, aparținând domeniului privat al comunei Adâncata, județul Suceava