Fără categorie

Programul privind casarea autovehiculelor uzate

  • 21 aprilie 2023 – 28 aprilie 2023 – Unitățile administrativ-teritoriale (Primăriile) pot depune cererile de finanțare și documentația aferentă prin intermediul aplicației informatice, puse la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).
  • Primăria Adâncata va solicita finanțare (conform HCL nr. 33/2023)
  • Administrația Fondului pentru Mediu va publica pe site-ul: www.afm.ro, lista cu UAT-urile care s-au înscris în Program
  • AFM va publica anunțul de deschidere a sesiunii de înscriere pentru solicitanții persoane fizice și a sumelor alocate.
  • Persoanele fizice se vor înscrie on-line în aplicația care va fi pusă la dispoziție de AFM, pe site-ul: www.afm.ro.
  • Primăria Adâncata va publica pe pagina proprie de internet anunţul şi procedura internă privind participarea solicitanţilor de finanţare în cadrul Programului.

Criterii de eligibilitate ale solicitantului – persoană fizică:

(1) Este considerat eligibil solicitantul de finanțare care, la data solicitării stimulentului pentru casare, îndeplinește următoarele condiții:

a) este persoană fizică cu domiciliul pe raza teritorială a comunei Adâncata;

b) deține în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și se află în evidențele fiscale ale comunei Adâncata, cu excepția persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;

c)nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;

d) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru același autovehicul uzat cu care participă în Program;

e) nu este condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

f) se angajează să predea spre casare și să radieze din circulație și din evidențele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;

g) se angajează că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

(2) În situația în care solicitantul de finanțare este proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale, acesta va depune la delegat declarația pe propria răspundere conform căreia autovehiculul uzat nu a fost folosit de coproprietari/fostul proprietar atât în cadrul Programului, cât și pentru proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024.

(3) În situația în care autovehiculul uzat este deținut în coproprietate, solicitantul de finanțare va depune la delegat și acordul scris al coproprietarilor privind participarea în cadrul Programului.

Criterii de eligibilitate a autovehiculului uzat

Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este înregistrat în evidenţele fiscale ale delegatului;

b) la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricaţiei; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricaţiei, se consideră an de fabricaţie anul înmatriculării;

c) are norma de poluare Euro 3 şi/sau inferioară;

d) conţine componentele esenţiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, precum şi echipamente electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie.