ANUNȚ privind rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, a funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal, în consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment resurse umane în cadrul Primăriei Adâncata, jud. Suceava organizat in data de 12 octombrie 2020 ( proba scrisă)